Andere informatie en diensten van de overheid / Autres informations et services officiels: www.belgium.be

De website “belgopocket.be” heeft de deuren gesloten.

Hij bevatte de bijwerkingen van de teksten uit de gedrukte Belgopocket 2005 en Belgopocket 2009.
Sindsdien hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan: wetswijzigingen, nieuwe contactgegevens, een staatshervorming, ...

Thema’s die in de Belgopocket werden behandeld, andere informatie en contactpunten vindt u op het federale portaal www.belgium.be.

We wensen u een aangename lectuur!

De algemene directie Externe Communicatie
Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

info@belgopocket.be

Le site « belgopocket.be » a fermé ses portes.

Il contenait les mises à jour des textes des livres Belgopocket 2005 et Belgopocket 2009.
Depuis ces éditions, il y a eu une série de changements législatifs, des modifications de coordonnées, une réforme de l’Etat, etc.

Vous retrouverez des sujets traités dans le Belgopocket et bien d’autres informations et points de contact via le portail fédéral www.belgium.be.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

La Direction générale Communication externe
Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

info@belgopocket.be